person-3658927_960_720

Боро Бановић

Директор

person-3658927_960_720

Гордана Ивановић

Дипломирани правник Секретар

person-3658927_960_720

Душанка Лазић

Дипломирани економиста Рачуноводство

person-3658927_960_720

Милица Игњатић

Медицинска сестра Медицинска сестра на превентиви

person-3658927_960_720

Зора Костадиновић

Медицински техничар

person-3658927_960_720

Загорка Видић

Медицински техничар

person-3658927_960_720

Ковиљка Клисарић

Медицински техничар

person-3658927_960_720

Ката Драгић

Медицински техничар

person-3658927_960_720

Тања Дујић

Дипломирани васпитач

person-3658927_960_720

Мира Броћило

Дипломирани васпитач

person-3658927_960_720

Загорка Видић

Медицински техничар Јаслице 1

person-3658927_960_720

Ковиљка Клисарић

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР Јаслице 2

person-3658927_960_720

Ката Драгић

МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР Јаслице 2

person-3658927_960_720

Тања Дујић

Дипломирани васпитач Васпитна група узраста 3 до 4 године

person-3658927_960_720

Мира Броћило

Дипломирани васпитач  

person-3658927_960_720

Маријана Папић

Дипломирани васпитач  

person-3658927_960_720

Мара Којић

Дипломирани васпитач  

person-3658927_960_720

Душанка Костадиновић

Дипломирани васпитач  

person-3658927_960_720

Жељана Сријемац

Дипломирани васпитач  

person-3658927_960_720

Дејана Игњић

Дипломирани васпитач