62 ГОДИНЕ ДУГЕ ТРАДИЦИЈЕ

9
Васпитача
1351
Успјешних полазника
2564
Задовољних родитеља
321
Завршених пројеката

“Лијепа ствар у вези са учењем је да нико не мођже да ти га узме”

Наша мисија

Учимо дјецу развоју самопоуздања и самосталности у свакодневним обавезама и да воде рачуна о својој сигурности. Спроводимо процес раног учења и формирања личности од рођења до поласка у школу.

Наша визија

Основни циљеви и задаци предшколског васпитања и образовања су цјеловит развој предшколског дјетета у складу са својим способностима, потенцијалима, особеностима, потребама и интересима.

Ваш Бели анђео

Ријеч је о низу малих, свакодневних одлука у којима се очекује од нас да процјенимо шта је добро, а шта лоше за дијете.

Редовни семинари, које организује РПЗ, помажу нашим васпитачима креирање развојиних програма за рад са дјецом.

Васпитачи својом вјештином развијају креативни приступ дјеце у извршавању задатака који су повезани са њиховим потребама и жељама.

Кроз непосредни васпитно-образовни рад користимо програмске задатке прилагођене дјеци у јаслицама и вртичким групама.

Наши дневни боравци обезбијеђују сигурно извођење васпитно-образовног програма.

Спорт, игра и плес су веома битни у развоју моторичких способности код дјеце.

ЈУП Бели анђео Брод

Јавна установа прешколства је правни сљедбеник Дјечијег обданишта “Сестре Мајер” основаног Одлуком Народног одбора општине Босански Брод 01-VL-854/1 од 04.07.1959. године.
Матични објекат је отворен 01.01.1976. године, а 01.09.1983. године Скупштина општине Босански Брод Установи даје на употребу објекат у насељу Скеле.
Одлуком Скупштине општине Босански Брод од 01.12.199р. године Дјечије обданиште носи назив “Бели Анђео”.
Судском Одлуком од 14.03.2008. године Установа носи назив Јавна установа предшколства или ЈУП “Бели анђео” Босански Брод.

Основни циљеви и задаци предшколског васпитања и образовања су цјеловит развој предшколског дјетета у складу са својим способностима, потенцијалима, особеностима, потребама и интересима.
ЈУП “Бели анђео” свој рад од 1993. године обавља у матичном објекту.
Укупан просторни капацитет Установе је 9599 m2, од тога 1091 m2 унутрашњег простора, 8508 m2 вањског.